למדו מקצוע מבוקש – הצטרפו לקהילת הסטודנטים המרוצים של הנדסה בגובה!

קורסים ◄ מועדי פתיחה קרובים

שם קורס:
מיקום:
מסלול:
שם הקורסמספרמיקוםמועד פתיחהמסלולפרקי לימודלפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/03/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
13072 סניף חיפה 25/03/18 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/03/18
מסלול: בוקר
12908 סניף לוד 26/03/18 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/03/18
מסלול: בוקר
13137 סניף חיפה 26/03/18 מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 27/03/18
מסלול: בוקר
12825 סניף לוד 27/03/18 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 28/03/18
מסלול: בוקר
13099 סניף חיפה 28/03/18 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 28/03/18
מסלול: בוקר
12878 סניף לוד 28/03/18 בוקר רענון לפרטים
עגורן צריח - סוג א'
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 08/04/18
מסלול: בוקר, ערב
13469 סניף חיפה 08/04/18 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/04/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
13654 סניף לוד 08/04/18 בוקר חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 09/04/18
מסלול: בוקר
13100 סניף חיפה 09/04/18 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/04/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
12803 סניף לוד 09/04/18 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/04/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
13656 סניף לוד 11/04/18 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/04/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
13649 סניף לוד 11/04/18 בוקר חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 11/04/18
מסלול: בוקר
12826 סניף לוד 11/04/18 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 12/04/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
13641 סניף לוד 12/04/18 בוקר חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/04/18
מסלול: בוקר
12849 סניף לוד 16/04/18 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 17/04/18
מסלול: בוקר
13139 סניף חיפה 17/04/18 מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 23/04/18
מסלול: בוקר
13101 סניף חיפה 23/04/18 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון גולשי מעטפת בבניין
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/04/18
מסלול: בוקר
12897 סניף לוד 24/04/18 בוקר עיגון, גלישה, סולמות, ע.לילה, משטחים, מערכות לפרטים
ממוני בטיחות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 24/04/18
מסלול: בוקר, ערב
13467 סניף חיפה 24/04/18 ערב + שישי נושאים שונים בבטיחות, בחינות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/04/18
מסלול: בוקר
12909 סניף לוד 24/04/18 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
עובד גובה (משולב)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 24/04/18
מסלול: בוקר
12868 סניף לוד 24/04/18 בוקר מבוא, במות, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עגורן צריח - סוג א'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 25/04/18
מסלול: בוקר, ערב
13661 סניף לוד 25/04/18 בוקר מכינה, בטיחות, חשמל, כוחות, יציבות ועוד לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 25/04/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
13121 סניף חיפה 25/04/18 אמצ"ש חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
רענון עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 26/04/18
מסלול: בוקר
12879 סניף לוד 26/04/18 בוקר רענון לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 26/04/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
13073 סניף חיפה 26/04/18 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 27/04/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
13589 סניף חיפה 27/04/18 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 29/04/18
מסלול: בוקר
12827 סניף לוד 29/04/18 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 30/04/18
מסלול: בוקר
13140 סניף חיפה 30/04/18 מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
בטיחות בבניה ובניה הנדסית
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 30/04/18
מסלול: ערב
13025 סניף חיפה 30/04/18 ערב ניתן לעיין בתוכנית המלאה בדף הקורס לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 01/05/18
מסלול: בוקר
13141 סניף חיפה 01/05/18 מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 02/05/18
מסלול: בוקר
12850 סניף לוד 02/05/18 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/05/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
12810 סניף לוד 04/05/18 שישי כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
איתות ועניבנות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/05/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
12794 סניף לוד 04/05/18 שישי חוקים, סימני איתות, אביזרי הרמה, עניבנות, בטיחות לפרטים
העמסה עצמית - סוג ד'
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/05/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
12784 סניף לוד 04/05/18 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 04/05/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
12774 סניף לוד 04/05/18 שישי חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
גולש מעטפת בניין
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 06/05/18
מסלול: בוקר
13178 סניף חיפה 06/05/18 צמ''א, עיגון, גלישה, ע.לילה, משטחים, מערכות ועוד לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 07/05/18
מסלול: בוקר
13102 סניף חיפה 07/05/18 חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מטפסי תרנים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 07/05/18
מסלול: בוקר
12901 סניף לוד 07/05/18 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 08/05/18
מסלול: בוקר
12910 סניף לוד 08/05/18 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 09/05/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
12764 סניף לוד 09/05/18 אמצ"ש חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (בניין)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/05/18
מסלול: בוקר
12828 סניף לוד 10/05/18 בוקר קונסטרוקציה, מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
נאמני בטיחות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 10/05/18
מסלול: בוקר
12635 סניף חיפה 10/05/18 בוקר לפרטים
מטפס תרנים
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 10/05/18
מסלול: בוקר
12893 סניף לוד 10/05/18 בוקר צמ''א, מערכות, עמודים, ע.לילה, חילוץ ועוד לפרטים
השתלמות ענפית בבנייה לממונים
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 14/05/18
מסלול: בוקר, ערב
13461 סניף חיפה 14/05/18 ערב לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 15/05/18
מסלול: בוקר
13142 סניף חיפה 15/05/18 מבוא, פיגומים, גגות ומשטחי עבודה, סולמות לפרטים
מדריך עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 15/05/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
12804 סניף לוד 15/05/18 אמצ"ש כל פרקי הלימוד בתקנת הגובה בהיקף מלא ובחינות. לפרטים
נאמני בטיחות
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 16/05/18
מסלול: בוקר
12816 סניף לוד 16/05/18 בוקר לפרטים
מפעילי מלגזות
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 16/05/18
מסלול: אמצ״ש, שישי
13122 סניף חיפה 16/05/18 אמצ"ש חוקים, מבנה, יציבות, הפעלה נכונה, אחזקה ובטיחות לפרטים
עובד גובה (תעשיה)
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 17/05/18
מסלול: בוקר
12851 סניף לוד 17/05/18 בוקר מבוא, חלל מוקף, סלים, במות, סולמות לפרטים
ניהול פרויקטים בבניה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 21/05/18
מסלול: ערב
13455 סניף לוד 21/05/18 לפרטים
עובד גובה (כללי)
מיקום: סניף חיפה
מועד פתיחה: 22/05/18
מסלול: בוקר
13143 סניף חיפה 22/05/18 מבוא, סלים, במות, סולמות לפרטים
רענון מדריכי עבודה בגובה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/05/18
מסלול: בוקר
12911 סניף לוד 23/05/18 בוקר חזרה על כל פרקי הלימוד לפי התקנה לעבודה בגובה לפרטים
בודקים מוסמכים פ.מ. לאביזרי הרמה
מיקום: סניף לוד
מועד פתיחה: 23/05/18
מסלול: בוקר
11868 סניף לוד 23/05/18 בוקר חוקים, פיזיקה, אביזרים ופסילות, סיור מקצועי ועוד. לפרטים

סטודנטים מספרים

קורסים מבוקשים שנפתחים בקרוב